Faisal Tehrani Quotes

Mohd Faizal Musa (born 7 August 1974), also known under the pen name Faisal Tehrani, is a Malaysian author and playwright. He is the author of many books and literary works of various lengths, including stage plays. National Laureate Anwar Ridwan praises of Faisal's writing "conscious of high literature and full of vision."

Read more about this author on Wikipedia

Faisal Tehrani


Yang hebat dan kuat adalah yang rapat dan hampir dengan Tuhan.muka surat 276, 1511(Kombat)

Faisal Tehrani


Kata aku, Tuhan akan menunjukkankepada yang mencari. Ya, asal kau mahumencari, Dia menunjukkan.Apa kata kau ?

Faisal Tehrani


Kita ada Tuhan. Dalam banyak keadaan yang luar biasa dan mustahil pun, Tuhan pasti menolong.

Faisal Tehrani


Orang muda yang arif dan kasih serta mengambil berat akan hal negeri itu ialah orang muda yang benar-benar kenal diri dan benar-benar tahu asal usulnya dan benar-benar dididik dan diasuh ibu bapa dengan saksama " (1515 - ms 125)"

Faisal Tehrani


Percaya. Tuhan selalu punya rahsia.

Faisal Tehrani


Kerja Tuhan siapa tahu.

Faisal Tehrani


Janganlah tuan-tuan percaya kalau sejarah itu dikatakan satu sahaja, jangan-jangan ada lain perkara di sebaliknya (Ketupat Cinta Musim Pertama)

Faisal Tehrani